Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Manresa- 16 bosvilla's
Manresa- 16 dwellings in the woods


Locatie: Manresa, Venlo 
Opdrachtgever: Johan Matser projectontwikkeling 
Constructeur: 
Aannemer: 
Ontwerp: 2004- 2007, met Diederen Dirrix en Bart Duvekot (deelgebieden oost en west) 
Uitvoering: 
Fotografie: 

Locatie Manresa, een groot parkachtig terrein, is gelegen op een steile heuvelrug nabij het centrum van Venlo en bestaat uit een open plateau met enkele monumentale bomen en dichtbeboste hellingen eromheen. Op het terrein stond tot het eind van de afgelopen eeuw een retraitehuis dat ver uitkeek over de stad. Om het oude park voor de stad Venlo als (semi-) openbaar recreatiegebied te behouden is besloten om op drie plekken exclusieve woningbouw te ontwikkelen.

Volgens het masterplan en landschapsontwerp van Buro Lubbers verschilt de bebouwing van de drie locaties duidelijk van karakter, typologie en architectuur. Alle projecten zijn zo ver mogelijk in de boskraag geschoven om het plateau met zijn waardevolle bomen en ruimtelijke charme te behouden.

 

De locatie van ons deelgebied is de steile, dichtbegroeide zuidelijke boshelling. Het ontwerp voor de bebouwing heeft de ambitie om de zeer gevarieerde begroeiing van eiken, kastanjes, beuken en grove dennen zo veel mogelijk te sparen. De exclusieve woningen, ondergebracht in smalle, langgerekte volumes, zijn iets boven het maaiveld opgetild om de continue vegetatie en de vochthuishouding van het bos zo min mogelijk te verstoren. De woningen zijn in lengterichting aan elkaar geschakeld en winden zich meanderend om de bomen heen. Ze vormen een drietal halfomsloten hoven met collectief karakter en tegelijkertijd voldoende ruimte voor privacy. Twee horizontale loopbruggen ontsluiten alle woningen vanaf hetzelfde niveau en verbinden ook de laaggelegen woningen met het plateau. Hiernaast zijn er twee toegangswegen gelegen op verschillende niveaus in het bos die de locatie ook met de auto bereikbaar maken.

 

De rustige, strenge architectuur met haar groen-grijze bakstenen huid verdwijnt letterlijk achter de bomen. Licht gestucte wandvlakken maken het onderscheid tussen de binnen- en de buitenkanten van de hoven duidelijk. Het plan ontleent zijn kwaliteit aan de nabijheid van de bomen, het verweven van binnen en buiten, de gradaties van privé en openbaar en het behoud van de begroeiing. De plattegronden zijn eenvoudig doch luxueus; alle woningen kennen een duidelijke scheiding tussen privévertrekken en meer representatieve, ‘openbaardere’ ruimtes. Door de royale raamopeningen en (dak)terrassen kan men op veelvuldige manier genieten van de bijzondere plek en zijn  omgeving.

Site: Manresa, Venlo 
Client: Johan Matser development 
Structural engineer: 
Contractor: 
Design: 2004- 2007, with Diederen Dirrix and Bart Duvekot (for the building sites west and east) 
Realisation: 
Photography: 

Manresa, an impressive park-like area in Venlo, is situated on a steep hillside close to the city centre. It consists of an open platform with several monumental trees and wooded slopes around. An old monastery overlooking the city was demolished in the 90s. In order to guarantee the preservation of the old park the decision was made to develop exclusive housing in the area, on three distinct sites. The platform will get the character of a public park made accessible to everybody during daytime.

 

According to the urban plan of Buro Lubbers the three building sites have in common that they are pushed as far as possible from the platform into the woods in order to preserve the charming open platform with its valuable trees. The architecture of the building sites designed by three different architects differs clearly from each other, in terms of its character and typology.

 

The site for our scheme is a steep wooded slope with a large variety of trees of different sizes and ages, such as oaks, fir trees, chestnuts, beeches and birches. The urban configuration aims at preserving the existing vegetation as much as possible. To protect the continuous undisturbed natural environment we propose narrow and long volumes that just float above soil level. The volumes form generous interlocking courtyards allowing for both an informal sense of community and sufficient privacy for all inhabitants. Two pedestrian bridges connect all dwellings horizontally to the platform, while dead-ended roads on two different levels give access to all dwellings by car.

 

The calm, rather rigid architecture with its greenish brick cladding hides literally behind the trees. The use of color on specific parts of the scheme underlines the ‘interior’ character of the courtyards. The plans are simple and generous: all dwellings have a clear distinction between more private and more public rooms. Due to the large windows facing all sides, the terraces, balconies and the possibility to turn the flat roofs into roof-terraces the inhabitants will be able to enjoy their very special forest-location in every possible way.