Project naam
Project info

Woonzorgcentrum Parkhof OCMW Machelen
wonen in het park

De nieuwbouw gelegen aan en in het dorpspark van Machelen vervangt een bestaand woonzorgcentrum. De opdrachtgever ging initieel uit van de sloop van de bestaande panden uit 1997 die in ons plan worden behouden en herbestemd. Tussen oudbouw en nieuwbouw ontstaat er een nieuw plein met terras. De nieuwe buitenruimte verbindt het dorp met het park en het woonzorgcentrum met het openbare leven van Machelen. 

Machelen Garden Column Tree
locatie:Machelen (BE)
ontwerp:2011-2013
uitvoering:2014- 2017 in twee fases
wedstrijd:1e prijs, Open Oproep n.2104, samenwerkingsproject met Hildundk, München
opdrachtgever:OCMW Machelen
studiebureau stabiliteit:ABT Antwerpen
studiebureau technieken:Ingenium Brugge
studiebureau kunsttoepassing en landschap:Rudy Luijters met Arne Deruyter
fotografie:Luuk Kramer, Maurice Tjon

Van Eesteren Paviljoen
licht, lucht en ruimte aan de Sloterplas

Het nieuwe paviljoen voor het Van Eesteren museum staat op een driehoekige kavel aan de noordoever van de Sloterplas.  Het gebouw maakt daarmee deel uit van de grandeur van de heroïsche periode waarin de Sloterplas werd aangelegd. Tegelijkertijd vormt de plek een scharnierpunt tussen de grootse oostkant van de noordoever als de kleinschaligere westkant met de jachthaven.

Vem Beginfoto 17386 105
locatie:Sloterplas, Amsterdam West
ontwerp:2012-2016
uitvoering:2017
constructie:h4d
installaties:Adviesbureau van der Weele
aannemer:KBK Volendam
fotografie:Luuk Kramer

Stadsbibliotheek Mechelen
bibliotheek in barokke muren

Het barokke Predikherenklooster in Mechelen kent een bewogen geschiedenis die vele sporen in en aan het gebouw heeft achtergelaten. Het gebouwencomplex werd in meerdere fases vanaf 1650 gebouwd, in de 18e eeuw ontwijd en vervolgens gebruikt als kazerne, wapenarsenaal, school en militair ziekenhuis. Sinds 1975 staat het gebouw leeg. De verschillende aanpassingen en de jaren van leegstand hebben een zware tol van het gebouw geëist en het veranderd in een indrukwekkende ruïne. 

Na eerdere pogingen om een nieuwe functie voor het gebouw te vinden heeft de stad Mechelen in 2011 besloten om het monumentale pand te restaureren en in te richten als openbare bibliotheek. In het kader van de Open Oproep werd er een architectenprijsvraag uitgeschreven en de opdracht aan ons team gegund. 

Na de herbestemming maakt de nieuwe bibliotheek deel uit van een ambitieus ontwikkelingsgebied aan de rand van het centrum, samen met een nieuw park, nieuwe woningen en het recent gebouwde Holocaust-museum. 

Ons ontwerp voor de bibliotheek in het klooster vertrekt vanuit de specifieke karaktereigenschappen van het bestaande gebouw. De ruimten die de bibliotheek nodig heeft laten zich in het bestaande gebouw inpassen zonder dat ingrijpende veranderingen in de structuur nodig zijn. Het installatieconcept en de manier van restaureren, renoveren en isoleren zijn hierop afgestemd. 

Mechelen Collage Library Reception
locatie:Predikherenklooster, Goswin de Stassartstraat, Mechelen (BE)
ontwerp:2011-2012
uitvoering:vanaf 2015, door de THV Korteknie Stuhlmacher Architecten | Bureau Bouwtechniek | Callebaut Architecten
wedstrijd:1e prijs, Open Oproep n.2213, samenwerkingsproject met Hildundk, München
restauratiearchitect:Callebaut Architecten
bouwkunding advies:Bureau Bouwtechniek
opdrachtgever:Stad Mechelen
constructeur:ABT Antwrepen
installatieadvies:RCR Herent
aannemer:Renotec (dak- en gevelrestauratie), Monument (interieur)
fotografie:Luuk Kramer

Stedelijk Lyceum Lakbors
stadje in de stad

Twee grote zadeldaken, van veraf zichtbaar in de brede, voorstedelijke Lakborslei, tonen aan dat hier iets bijzonders gebeurt. Het zijn chalets, overmaatse huizen, zoals men ze vooral van vakantie kent. Ooit zijn ze gebouwd als huizen voor vakantie in eigen land. Met hun van veraf zichtbare daken waren ze het gezicht van het zwembad in het binnengebied. Eenmaal binnen het ruime bouwblok werd de stad achtergelaten. Een andere wereld. Hier kwamen de bewoners van Deurne bij elkaar, men praatte, dronk, sportte, genoot van de zon.

Het zwembad zelf is ooit vervangen door schoolpaviljoens die nu op hun beurt plaats moeten maken voor de nieuwe school. De huizen tussen straat en tuin spelen nog steeds hun rol als poortwachter. Ze vormen de overgang naar een andere wereld binnen het blok.  

Lakbors Render Street View
locatie:Antwerpen Deurne
wedstrijd:2016 (1e prijs), wedstrijdpool stad Antwerpen
bouwheer:SO Antwerpen met AG Vespa
ingenieur stabiliteit:Util Brussel
ingenieur technieken:Ingenium Brugge
installatietechnisch adviseur wedstrijdfase :JanPiet vd Weele

Campus Cadix
Campus Cadix

Het project voor de nieuwe scholencampus Cadix op het Eilandje te Antwerpen is een complexe stedenbouwkundige en architecturale ontwerpopgave. Het gaat om de integratie van twee middelbare scholen (Stedelijke Lycea) en woningen in een hoogstedelijke havenomgeving. De zeer diverse programmaonderdelen worden verdeeld over een groot nieuwbouwblok en ver-schillende bestaande, monumentale gebouwen, die worden samengevoegd, gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid. 

Cadix Intro Bird Eye
locatie:Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp:2009-2017
uitvoering:vanaf 2017
prijsvraag:Open Oproep n.1726, samenwerkingsproject met Hildundk, München
opdrachtgevers:Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur:ABT
installatieadvies:RCR
restauratieadvies:Callebaut Architecten

Campus Cadix Oudbouw VVA
Campus Cadix Oudbouw VVA

De monumentale scholengroep gebouwd in 1921-1925 naar ontwerp van stadsarchitect Emiel Van Averbeke is een gevarieerd gebouwencomplex dat is opgevat als een samengesteld kloostercomplex met drie binnenhoven en duidelijk vormgegeven hiërarchieën. Bij het oorspronkelijke ontwerp speelden zowel algemeen geldende opvattingen over onderwijs en pedagogie als verschillende stijlvoorkeuren een rol. In een eclectische compositie staan daarom verschillende gevelcomposities, plattegrondtypes, dakvormen en binnenkoeren naast elkaar. Hiermee worden ook verschillende pedagogische opvattingen naast elkaar geplaatst. Het pedagogische concept van het gebouw als school en de stilistische ontwikkeling van de architectuur tussen ca. 1900- 1930 lopen dus parallel waarbij referenties naar de architectuur van het Engelse Woonhuis tot de architectuur van Berlage zorgen voor een gebouwencomplex met verschillende gezichten. 

Cadix Va Street
locatie:Cadixwijk, Antwerpen (B)
ontwerp:2009-2012
herontwerp:2015- 2017
uitvoering:vanaf 2017
wedstrijd:1e prijs, Open Oproep 1726, wedstrijdinzending als samenwerkingsproject met Hildundk Architekten, München
opdrachtgever:Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur:ABT Antwerpen
installatieadvies:RCR Herent
restauratieadvies:Callebaut Architecten

Campus Cadix Nieuwbouw NKD
schoolfabriek

Het nieuwbouwblok vervangt een bestaand havengebouw en krijgt het karakter van een fabrieksgebouw met grote open ruimten. Het beeld van de nieuwbouw refereert architectonisch aan het industriële verleden van het Eilandje. Het materiaal- en kleurgebruik sluit aan bij de directe omgeving: op het Eilandje domineerden tot voor kort schippershuizen het beeld, met de voor hen kenmerkende kleurstelling in wit en okergeel en de typische ornamentiek van geglazuurde stenen. Ook voor de nieuwbouw worden okerkleurige en witte bakstenen toegepast, met accenten en ornamenten van geglazuurde stenen in eveneens okergele en witte tinten. 

Cadix Nkd Facade
locatie:Cadixwijk, Antwerpen (B)
wedstrijd:1e prijs Open Oproep 1726, 2010 als samenwerkingsproject met Hildundk Architekten, München
1e ontwerp:2009-2011
2e ontwerp:2015- 2017
uitvoering:vanaf 2017
opdrachtgevers:Scholen Van Morgen / SO Antwerpen
constructeur:ABT Antwerpen
installatieadvies:RCR Herent
aannemer:Strabag