Lakbors Render Street View

stadje in de stad

stedelijk lyceum Lakbors

Twee grote zadeldaken, van veraf zichtbaar in de brede, voorstedelijke Lakborslei, tonen aan dat hier iets bijzonders gebeurt. Het zijn chalets, overmaatse huizen, zoals men ze vooral van vakantie kent. Ooit zijn ze gebouwd als huizen voor vakantie in eigen land. Met hun van veraf zichtbare daken waren ze het gezicht van het zwembad in het binnengebied. Eenmaal binnen het ruime bouwblok werd de stad achtergelaten. Een andere wereld. Hier kwamen de bewoners van Deurne bij elkaar, men praatte, dronk, sportte, genoot van de zon.

Het zwembad zelf is ooit vervangen door schoolpaviljoens die nu op hun beurt plaats moeten maken voor de nieuwe school. De huizen tussen straat en tuin spelen nog steeds hun rol als poortwachter. Ze vormen de overgang naar een andere wereld binnen het blok.  

locatie:Antwerpen Deurne
wedstrijd:2016 (1e prijs), wedstrijdpool stad Antwerpen
bouwheer:SO Antwerpen met AG Vespa
ingenieur stabiliteit:Util Brussel
ingenieur technieken:Ingenium Brugge
installatietechnisch adviseur wedstrijdfase :JanPiet vd Weele
Web Lakborslei Bestaand

bestaande situatie met de 'chalets' aan de straat en de bestaande schoolgebouwen binnen het bouwblok

Web 192 Aerial160307

nieuwe situatie met de gerenoveerde 'chalets' en het nieuwe schooldorp binnen het bouwblok

Lakbors Render Outdoor Room
Lakbors Model 2
Lakbors Pattern
Lakbors Greenwall
Lakbors Grass Baksteen

De nieuwe school is een stad in het klein, letterlijk en figuurlijk, met pleinen, tuinen, verschillende herkenbare huizen, kelders, zolders, terrassen, ruimten met uitzicht en intieme ruimten die aan een patio zijn gelegen.

De huizen hebben ieder hun eigen karakter en functie en hun eigen ruimtelijke kenmerken. In het grootste en centrale huis zijn de gymzaal en het studiecentrum ondergebracht. De refter, vormgegeven als breed aangelegd foyer, verbindt de huizen met elkaar.

Lakbors Boat Drawing
Lakbors Kruidentuin
Lakbors Situatie

Het onderwijs in de nieuwe school richt zich voornamelijk op het welzijn van mensen. Er wordt veel aandacht besteed aan zorg, verzorging, schoonheid, gezondheid en koken. Het ontwerp van de school reflecteert de ambitie van het onderwijs. 

De kenmerkende dakvormen zijn van binnenuit zicht- en voelbaar en bepalen de sfeer. Veel lokalen hebben directe toegang naar buiten. Naast de keukendeur kunnen kruidentuinen worden aangelegd. De zorglokalen hebben aan verschillende kanten uitzicht en eigen buitenruimten.

Lakbors Render Courtyard
Lakbors Section
Lakbors Plan Kelder
Lakbors Plan 2Nd
Lakbors Plan 1St
Lakbors Plan 3Rd
Lakbors Plan Roof
kelder | eerste verdieping | tweede verdieping | derde verdieping | dakplan
Lakbors Open Leercentrum Color 2

De ruimtebehoefte van de school is groter dan de site binnen het ruime maar volgebouwde bouwblok kan bevatten. Om het forse gevraagde volume van school en gymzaal op de site stedenbouwkundig en ruimtelijk aanvaardbaar te maken stellen we voor de gymzaal en enkele praktijklokalen in het souterrain onder te brengen. Een ruime patio met balkon en brede trap naar boven waarborgt het uitzicht, het licht en de ruimtelijke kwaliteit van de in het souterrain gelegen klaslokalen. 

Lakbors Structure Diagram
Lakbors Axo

De school is georganiseerd rondom een plein tussen oud- en nieuwbouw. Het plein is dé ontmoetingsplek voor de leerlingen. De refter is direct aan het plein gelegen en vormt het sociale en ruimtelijke hart van het gebouw. Hij dient als lunch- en vertoefruimte, informele werkruimte en ontmoetingsplaats. Hiernaast vormt de refter een brede tribune waarvandaan men de activiteiten in de gymzaal kan volgen. 

Lakbors Open Leercentrum 2
Lakbors Open Leercentrum 4
Lakbors Open Leercentrum 3
Lakbors Open Leercentrum Line
Lakbors Refter 1
Lakbors Refter 2
Lakbors Gym 3
Lakbors Gym 2
Lakbors Gym 1
Lakbors Render Patio